Kunst & Therapie

Wat is kunst?

Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar

(Paul Klee)

Kunst betekent ‘in de ervaring zijn’ – vrijheid van expressie.
Kunst houdt in: iets scheppen en zelf worden.
Kunst is puur menselijk en kan het unieke van de mens het beste bevatten.

Een kunstwerk is een vorm van uiting over de beleving van de maker, een product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling.
Een kunstwerk roept ook bij de waarnemer gevoelens en voorstellingen op. Dit gegeven maakt ruimte voor een gesprek over het getoonde.

Schildersdoeken

Wat is therapie?

In therapie kunnen wij de vraag stellen naar wat wij nog niet weten. Wij kunnen ervaren en accepteren waar onze pijn ligt, inzien waar onze klachten of problemen vandaan komen en erkennen waar onze kracht schuil gaat. In therapie kunnen wij begrijpen hoe iets ook anders zou kunnen of leren omgaan met wat er is.

Het woord therapie komt van ‘therapeia’, een Oudgrieks woord dat letterlijk ‘verzorging’ betekent. Hetgeen dat helend is, ons lichaam en onze geest gezonder maakt en een verandering in de goede richting teweeg brengt kan therapeutisch genoemd worden. In therapie neemt u als het ware de verzorging van uwzelf in eigen hand door om hulp te vragen die bij u past.

Wat is Kunsttherapie?

Schildersmaterialen

Kunst in therapie biedt de gelegenheid om opnieuw te leren voelen of om een teveel aan gevoelens te leren hanteren. Niemand hoeft er iets voor te kunnen. De focus ligt op het proces van beeldvorming. Door nieuwe ervaringen op te doen kunnen gevoelens en inzichten veranderen tijdens uw eigen proces.

Kunsttherapie kan worden omschreven als een behandelwijze die beeldend materiaal, het creatieve proces en de respons van de cliënt op zijn werk benut om te reflecteren op zijn ontwikkeling, vaardigheden, persoonlijkheid of zorgen en conflicten.

In mijn werk probeer ik u te helpen een zo reëel mogelijk beeld te verwerven van uzelf, anderen en het leven. Daarbij combineer ik twee methodes: Beeldende therapie en Symbooldrama.
Kunst en Therapie | Bettina Klein | E-mail: E-mail adres