Werkwijze en procedure

Procedure

Het atelier

Nog voor de intake kan er een vrijblijvend oriëntatiegesprek plaatsvinden. Doel hiervan is dat u de setting, mij als therapeut en mijn werkwijze kunt ontmoeten en zodat wij in wederzijds overleg wel of niet tot behandeling over kunnen gaan.

Na aanmelding volgen intake en observatie, waarin de aard en oorzaak van de problemen worden onderzocht. Aansluitend wordt op grond van uw hulpvraag een behandelplan opgesteld.

Nadat de therapie is gestart, wordt het verloop van de behandeling op vaste momenten geëvalueerd. De beeldende therapie wordt in samenspraak met u afgerond.

Als therapeute stem ik mijn aanpak en behandeling af op uw hulpvraag, levensfase en draagkracht. Mijn therapeutische basishouding is cliëntgecentreerd – mijn werkwijze steunend, inzichtgevend en reconstructief.

In mijn praktijk zorg ik voor
Kunst en Therapie | Bettina Klein | E-mail: E-mail adres